Start / Om oss

Om oss

Axcells historia

Inom vårt systebolag Ömangruppen upplevde man genom åren att det fanns stor efterfrågan från fastighetsägare som sökte en helhetsleverantör för fastighetsförvaltning. Hösten 2012 möttes Jan-Erik Andersson och Peter Arvidsson. Den förstnämnda med lång erfarenhet inom fastighetsservice, den andra idérik VD. Detta möte ledde fram till att Axcell Fastighetsförvaltning startades i juli år 2013, med fokus på personlig service och helhetslösningar för fastighetsförvaltning. Axcell har vuxit genom åren, både organiskt och genom förvärv. 

2018 bytte vi namn till det nuvarande Axcell Fastighetspartner. Ända sedan starten har Axcell växt och expanderat, både genom förvärv och nya kundavtal. Idag är vi 200 anställda fördelade på ett 30-tal orter i fem regioner.

En del av PropTech

Axcell Fastighetspartner och Ömangruppen är två värderingsstyrda och ägarledda systerbolag i koncernen Proptech Sweden AB. Huvudkontoret finns i Växjö, men bolagen har verksamhet i hela södra Sverige, samt i Luleå och Örnsköldsvik.
Ömangruppen är en komplett leverantör av kvalitativa lösningar, tjänster och koncept som förbättrar byggnaders inomhusklimat. Företaget startade 1994 och har över 30 års erfarenhet i branschen.

Tillsammans kan Axcell Fastighetspartner och Ömangruppen erbjuda helhetslösningar för fastigheter, med specialistkunskap inom alla olika områden. Vi tar ansvar för helheten eller hjälper till med enskilda punktinsatser, helt utifrån kundens och fastighetens behov.

Ordet Proptech står för Property Technology som handlar om digitalisering av fastigheter. Allt fler tjänster och processer inom branschen digitaliseras, exempelvis tjänster för fastighetsförvaltning, uthyrning, driftoptimering, underhållplanering och informationsportaler för hyresgäster. Inom Axcell Fastighetspartner och Ömangruppen arbetar vi dagligen för attn utveckla och skapa ett enklare fastighetsägande för våra kunder med kundnöjdhet, energibesparingar och lönsamhet i fokus.

Vår affärsidé / vision

Axcell Fastighetspartner skapar lönsamt fastighetsägande och nöjda hyresgäster för våra kunder.

Referenser