Start / Om oss / Vårt miljöarbete

Vårt miljöarbete

Ett stort engagemang

Miljöpolicy & miljömål

På Axcell arbetar vi dagligen för en bättre miljö och ett mer hållbart samhälle. Hela koncernen är
miljödiplomerad och vi arbetar enligt miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas.

Vi ska jobba med ständiga förbättringar till nytta för kunden, omgivningen och miljön. Gällande miljölagstiftning och föreskrifter ska efterlevas eller överträffas samt med ambitionen att förebygga förorening och negativ miljöpåverkan.​​​​​

Vårt fokus inom miljöområdet ska vara att:
 

Mer hållbara lösningar till kund
Vi ska kontinuerligt hjälpa våra kunder med hållbara lösningar inkl. energibesparande åtgärder. Genom vår breda produktportfölj inklusive hög kompetens och erfarenhet kan vi bidra till att kundens miljö- och klimatpåverkan minskas.
 

Minska klimatpåverkan från vår fordonsflotta
​​​​Vi ska minska klimatpåverkan från vår fordonsflotta genom god planering, energieffektiva fordon, klimatsmarta drivmedel, bränslesnålt körsätt samt digitalisering.
 

Minimera risker med kemikaliehantering
Vi ska minska riskerna med användning av miljö- och hälsoskadliga kemikalier i vår verksamhet.